Caritat (com ho fem)

1. La vida comunitària
2. L’acció missional

«I tothom qui hagi deixat cases, germans, germanes, pare, mare, fills, o terres per causa meva, en rebrà cent vegades més i heretarà la vida eterna.» Mt 19, 29

 

1. La vida comunitària

La comunitat és un espai de comunió espiritual on desenvolupar una vida religiosa compartida i de recolliment, amb unes normes de convivència organitzativa i un estil d’espiritualitat basat en la Pregària (Oració, i Litúrgia i Saltiri reformats), en la Missió (servei a Crist ressuscitat a través dels germans necessitats), i en els Sagraments (Baptisme, Eucaristia i Imposició de mans).

Com a responsabilitat de testimoniatge davant el món i com a necessaris fruits envers els nostres germans, tot derivat de la fe cristiana, l’activitat externa de la comunitat és el servei als més necessitats i més febles, cercant des de Barcelona els recursos que calguin per auxiliar-los, i cremant la vida per ells tot actuant directament sobre el territori.

 

Λ Amunt

 

2. L’acció missional

La nostra estructura és senzilla i els nostres recursos minsos. És per això que ara per ara no podem desenvolupar massa projectes simultàniament en més d’un lloc.

Projectes en execució a Bata (Guinea Equatorial):

Suport pastoral a l’església local

Alfabetització infantil i d’adults

 

Projectes recentment presentats a Potosí – Sucre – La Paz – Cochabamba (Bolívia):

Pla d’intervenció educativa en l’àmbit universitari empresarial

Creació de xarxa d’obra social

Consulteu la fitxa d’aquests projectes i l’històric d’altres projectes anteriors, des d’aquest enllaç.

Λ Amunt

Anuncis